Serwis Finansowy

Budżet państwa

Budżet państwa jest to plan gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych potrzebnych do realizacji określonych zadań państwa. Budżet państwa można również określić, jako zestawione dochody i wydatki państwa. Budżet państwa dotyczy przyszłego roku kalendarzowego, jest sporządzany w formie ustawy budżetowej uchwalanej przez parlament oraz zawiera wytyczne do realizacji dla jego wykonawców. Rachunek bankowy budżetu państwa jest prowadzony przez bank centralny. Gospodarka budżetowa składa się z kilku etapów. Pierwsza faza to planowanie dochodów i wydatków budżetowych. Następnie dochodzi do gromadzenia dochodów. Kolejny etap to wydatkowanie zgromadzonych środków. Ostatni etap to kontrola wydatków, czyli sprawdzenie, czy zostały one zrealizowane zgodnie z planem. Budżet państwa spełnia określone funkcje w gospodarce. Funkcja fiskalna polega na uzyskiwaniu jak najwyższych dochodów z określonych źródeł, takich jak opłaty, podatki. Funkcja redystrybucyjna budżetu polega na rozdzieleniu wcześniej zgromadzonych środków pieniężnych od ludności, podmiotów gospodarczych. Funkcja kontrolna budżetu polega na sprawdzeniu sposobów gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych. Kontrola budżetu państwa odbywa się w trakcie jego sporządzania, następnie podczas realizacji budżetu i po wykonaniu.