Serwis Finansowy

Definicja podatku

Podatek jest to przymusowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa lub innych instytucji. Obowiązek płacenia podatków mają osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki. Wszyscy, którzy mają obowiązek podatkowy to podatnicy. Podatki to główne źródło dochodów budżetu państwa i budżetów samorządu terytorialnego. Podatki mają charakter przymusowy, należy je płacić, w przeciwnym razie może dojść do egzekucji majątku podatnika. Podatki są bezzwrotne i powszechne, każda osoba, u której występuje przedmiot opodatkowania, płaci podatek. Podatki płacone są w formie pieniężnej, nie mamy wpływu na ich wysokość. Płatnik jest osobą, która oblicza wielkość podatku i potrąca ją z należności podatnika. Przedmiot podatku powoduje powstanie zobowiązania podatkowego. Podstawa opodatkowania to wartość przedmiotu podatku, od której wyliczamy wielkość podatku według stawki podatkowej. Istnieją zwolnienia i ulgi podatkowe. Zwolnienie z płacenia podatku może być całkowite lub częściowe, natomiast ulga podatkowa jest to zmniejszenie wysokości podatku. Podatki możemy podzielić na dochodowe, majątkowe i przychodowe. Jest to kryterium przedmiotowe. Jeśli chodzi o obciążenie podatnika, to mamy podatki bezpośrednie i pośrednie. Podatki bezpośrednie płacone są przez podatnika, podatki pośrednie wliczane są w ceny.