Serwis Finansowy

Emerytura

W ramach przeprowadzonej w Polsce reformy systemu emerytalnego, która miała miejsce w roku 1999, utworzono otwarte fundusz emerytalne. Dzięki tym funduszom mamy możliwość gromadzenia naszych pieniędzy, które będą nam wypłacane po przejściu przez nas na emeryturę. Pieniądze te gromadzone są na specjalnym koncie tak zwanym drugim filarze, który to pozwala na gromadzenie na nim pieniędzy. Obecnie istnieje w Polsce czternaście otwartych funduszy emerytalnych. Od pieniędzy, które są wpłacane na konta otwartych funduszy emerytalnych towarzystwa zarządzające nimi mogą pobierać opłaty. Opłaty te są zróżnicowane. Najistotniejszą opłatą jaką pobierają towarzystwa emerytalne od swoich członków jest opłata dystrybucyjna. Jest to inaczej mówiąc prowizja jaka muszą zapłacić członkowie fundusz emerytalnego za zarządzanie swoimi pieniędzmi. Prowizja ta jest pobierana od każdej składki na rzecz funduszu emerytalnego. Inna opłatą, którą muszą ponieść członkowie danego funduszu emerytalnego jest opłata zarządzająca. Opłata ta jest uzależniona od wielkości aktywów i jest odgórnie zapisana w statucie danego otwartego funduszu emerytalnego. Pieniądze zgromadzone na koncie danego funduszu emerytalnego nie wchodzą w skład spadku. Jeśli osoba będąca uczestnikiem danego funduszu emerytalnego wskaże uposażonego to wtedy środki zgromadzone na koncie podlegają dziedziczeniu.