Serwis Finansowy

Kredyt

Od wieków kredyt i pożyczki są obecne w dziejach ludzkości. Jednak trudno jest dokładnie określić czas w którym po raz pierwszy miało miejsce pożyczenie pieniądza i zaciągnięcie kredytu w celach komercyjnych i dla zysku. Na początku miało miejsce zwykłe pożyczanie narzędzi, zwierząt rolniczych i żywności. Gdy nadchodził termin zwrotu pożyczki następowało oddawanie następowało to w naturze. Często zdarzało się, że zwrot następował w innym towarze niż był pożyczony. Rozwój kredytów datowany jest więc już od najdawniejszych czasów. Z biegiem lat doszło do pożyczania sobie pieniędzy na tak zwany „procent”. Wyspecjalizowały się w tym specjalne instytucje bankowe, w których w każdej chwili można było pożyczać pieniądze. Pieniądz od bardzo dawna ułatwiał rozwój gospodarczy. To właśnie pożyczone pieniądze umożliwiały dokonywanie transakcji gospodarczych, handlowych czy inwestycyjnych. Jednak często też przyczyniały się do ogromnych kłopotów w jakie popadali nierozważni kredytobiorcy. Historia zna wiele przypadków w których to z powodu niemożliwości spłaty swoich zobowiązań ludzie zostawali pozbawieni wolności i trafiali do niewolnictwa. Z racji tego, że kredyt przyczyniały się do wielu tragedii ludzkich w wielu państwach pożyczanie pieniędzy na wysoki procent tak zwana „lichwa” zostało zakazane.