Serwis Finansowy

Obligacje

Do najpopularniejszych papierów wartościowych na świecie zaliczamy akcje i obligacje. Wypuszczenie obligacji przez przedsiębiorstwo mam miejsce wtedy kiedy to dostatecznie duża spółka chce pozyskać kapitał z rynku, ale zależy jej na ominięciu wszystkich pośredników finansowych. Przedsiębiorstwo zwraca się wtedy bezpośrednio do inwestorów z nadzieja, że ci wspomogą firmę w rozwoju i pożyczą jej pieniądze. Taka forma pożyczki nosi nazwę obligacji. Obligacje nie mogą być zawarte na okres krótszy niż jeden rok. Osoby, które pożyczają firmie pieniądze w formie zakupu obligacji nazywamy obligatariuszami. Umowa zawarta między emitentem a obligatariuszem zobowiązuje tego pierwszego do wypłacania temu drugiemu kuponów oraz zwrotów wartości nominalnej obligacji w momencie kiedy nadejdzie czas ich wykupu. W zamian za obietnice przyszłego zysku obligatariusze zobowiązują się do pożyczenia przedsiębiorstwu określonej sumy pieniędzy, która to przez właścicieli przedsiębiorstwa zostanie przeznaczona na rozwój firmy. Aby stać się właścicielem obligacji możemy zrobić to na dwa sposoby. Sposób pierwszy to zakup obligacji bezpośrednio od emitenta, drugi sposób to natomiast zakup obligacji na rynku wtórnym od osób, które wcześniej dokonały zakupu danych obligacji. Obligacje na świecie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych inwestorów.