Serwis Finansowy

Pieniądz

Jak to powiedział Carroll Lewis pieniądze szczęścia nie dają, ale dają możliwość wyboru. Historia pieniądza przedstawia nam pieniądz jako środek, który wraz z rozwojem społeczeństwa był potrzebny do wymiany handlowej jaka miała miejsce pomiędzy członkami danego społeczeństwa. Pieniądz może mieć zastosowanie jako środek wymienny bądź jako środek płatny gdyż ma jasno określona wartość. Dzięki temu każdy zna wartość danego pieniądza i wie, że jest to środek wiarygodny przy wymianie. Gdy chcemy podnieś nasze bogactwo i zbudować większy majątek to dzięki pieniądzom mamy taką możliwość. Gromadząc odpowiednią kwotę pieniędzy jesteśmy w stanie dokonać zakupów, które w znaczny sposób podniosą naszą wartość rynkową. W niedalekiej przeszłości jedynie dostępnym środkiem płatniczym był pieniądz w formie monet. Pieniądz jako banknot został wprowadzony stosunkowo niedawno. Pieniądz w formie monety miał określoną zawartość kruszcu. Było metal z dodatkiem srebra bądź złota. Pieniądz ten nosił nazwę pieniądza kruszcowego. Jako że w dobie szeroko rozwiniętej wymiany handlowej między miastami bądź państwami transport pieniądza kruszcowego, który był ciężki stanowiło nie lada kłopot i trudności w transporcie pieniądz kruszcowy zyskał brata. Powstał pieniądz w formie banknotu. Transport takiego pieniądza był już dużo łatwiejszy.