Serwis Finansowy

Podatek

Aby móc w pełny sposób realizować zadania jakie stoją przed władzą publiczna są potrzebne środki finansowe. Jedną ze znanych metod jest opodatkowanie towarów i usług. Pieniądze pozyskane z podatków trafiają do budżetu państwa, województwa, powiatu czy gminy i są przez nie wykorzystywane w realizacji zadań narzuconych na jednostki administracyjne. Jednostki te mogą za pomocą tych pieniędzy rozbudowywać infrastrukturę kraju czy też mniejszych jednostek administracyjnych.Za pomocą podatków są opłacane różnego rodzaju służby takie jak wojsko, straż, policja jak również szkolnictwo i służba zdrowia. Obecnie podatki płacone są w formie pieniędzy jednak w historii mamy dowody na to, ze podatki były płacone także w innej postaci, aniżeli pieniężnej. Aby można było mówić o podatkach to musza być spełnione cztery główne przesłanki. Daniny w formie podatków muszą być powszechne, przymusowe, niezwrotne i nieodpłatne. Wśród występujących podatków wyróżniamy podatki, które są płacone w sposób bezpośredni i podatki płacone w sposób pośredni. Do głównych zadań podatków należą zadania fiskalne inaczej mówiąc dochodowe, regulacyjne, stymulujące i informacyjne. Najważniejszą funkcja podatków jest funkcja dochodowa. To właśnie poprzez podatki jednostki administracyjne maja środki na realizację zadań.