Serwis Finansowy

Podział banków

Banki zajmują się przede wszystkim dokonywaniem przepływów pieniężnych pomiędzy wybranymi podmiotami gospodarczymi. Głównym bankiem jest bank centralny. Sprawuje on kontrolę nad poprawnym funkcjonowaniem rynku finansowego i instytucji finansowych. Może on udzielać pożyczek innym bankom oraz regulować zobowiązania międzynarodowe państwa. Bank centralny ma wyłączność na emisję pieniądza gotówkowego i kontroluje podaż pieniądza w gospodarce. Banki komercyjne zwane handlowymi przede wszystkim udzielają kredytów ludności, przedsiębiorstwom, lokują przyjmowane od nich pieniądze oraz prowadzą ich rachunki bieżące. Banki specjalne udzielają kredytów przeznaczonych na konkretne inwestycje podmiotów gospodarczych. Mogą to być kredyty hipoteczne, rolne. Na rynku funkcjonują parabanki, czyli kasy oszczędnościowe, stowarzyszenia oszczędnościowo budowlane, banki spółdzielcze. Do ich zadań należy przyjmowanie wkładów oszczędnościowych ludności i naliczanie od nich odsetek oraz udzielanie kredytów na rozwój przedsiębiorstw, na zakupy towarów. Banki możemy podzielić biorąc pod uwagę kryterium własności. Wyróżniamy banki państwowe i prywatne. Ze względu na formę organizacyjną banku możemy wyodrębnić banki spółdzielcze, komunalne, banki w formie spółek akcyjnych oraz oddziały banków zagranicznych.