Serwis Finansowy

Pojęcie bezrobocia

Stopa bezrobocia jest to stosunek niezatrudnionej siły roboczej do całkowitej liczby pracowników w państwie. Na rynku funkcjonują trzy rodzaje bezrobocia. Możemy wyróżnić bezrobocie frykcyjne, które najczęściej dotyka osoby młode. Powstaje wówczas, gdy osoba szuka nowej pracy w nowym miejscu zamieszkania, szuka pracy po ukończeniu szkoły lub też, gdy kobieta chce wrócić do pracy po urodzeniu dziecka. W tym czasie są oni przejściowo bezrobotni. Bezrobocie strukturalne powstaje wówczas, gdy na rynku pracy występuje niedopasowanie ilości pracowników gotowych do pracy do popytu na nich. Bezrobocie koniunkturalne jest uzależnione od wahań koniunkturalnych gospodarki. W okresie kryzysu gospodarczego ilości miejsc pracy automatycznie maleją, a tym samym bezrobocie wzrasta, natomiast w okresie ożywienia ekonomicznego bezrobocie koniunkturalne spada. Istnieje również bezrobocie dobrowolne. Występuje ono w momencie, gdy pracownicy nie zgadzają się na proponowaną przez potencjalnego pracodawcę wielkość wynagrodzenia. Dokonują oni w ten sposób wyboru. Bezrobocie jest zazwyczaj wyższe na obszarach słabo rozwiniętych ekonomicznie, na obrzeżach wielkich miast, na wsiach. Regiony dotknięte wysokim bezrobociem to również obszary poddane restrukturyzacji w przemysłach surowcowych i przetwórczych.