Serwis Finansowy

Pojęcie ceny

Cena jest to najważniejszy element podczas dokonywania transakcji kupna i sprzedaży towarów i usług. Na tej podstawie możemy wyróżnić cenę zakupu i sprzedaży. Cena, po której sprzedajemy dany towar powinna zapewnić nam zwrot poniesionych kosztów i zapewnić zysk ze sprzedaży. Ceny są istotnym źródłem informacji zarówno dla kupujących jak i dla sprzedających. Dla kupujących cena kształtuje strukturę konsumpcji, natomiast dla sprzedających jest wskazówką odnośnie kierunku produkcji. W gospodarce rynkowej cenę kształtują koszty, konkurencyjne ceny oraz popyt zgłaszany przez konsumentów. Cena towaru może dopasowywać się do wielkości popytu na dany towar. Cena towaru może być też kształtowana w takiej wielkości, aby pokryć poniesione koszty do wytworzenia tego towaru i osiągnąć zysk ze sprzedaży tego towaru. Taki sposób kształtowania ceny określany jest, jako formuła kosztowa. Biorąc pod uwagę stopień obrotu towarów, mamy cenę skupu, zbytu, hurtową i detaliczną. Cenę skupu płacimy za towary pochodzące z rolnictwa, leśnictwa i za odpady użytkowe. Cena zbytu to cena, za jaką sprzedajemy nasze towary. Cena hurtowa to cena zakupu plus marża hurtowa. Cena detaliczna to cena hurtowa powiększona o marżę detaliczną. Marża handlowa obliczana jest w formie narzutu procentowego od ceny sprzedaży.