Serwis Finansowy

Pojęcie pieniądza

Pieniądz jest to środek zapłaty w transakcjach gospodarczych. W czasach starożytnych pieniądz bity był ze złota i srebra. Obecnie pieniądz może występować w formie gotówkowej, jako banknot lub bilon tłoczony z metalu. Posiada też formę bezgotówkową, jako zapis księgowy w bankach. Główne cechy pieniądza to jego podzielność, trwałość i przenośność. Podzielność pieniądza to możliwość podzielenia go na mniejsze jednostki. Trwałość pieniądza oznacza, iż łatwo nie ulega on zniszczeniu. Natomiast przenośność pieniądza mówi nam, iż w niewielkiej ilości pieniędzy możemy przenosić ich dużą wartość. Pieniądz pełni funkcję miernika wartości towarów i usług. Wartość towaru wyrażona w pieniądzu to cena tego towaru. Pieniądz, jako środek płatniczy reguluje zobowiązania, za jego pomocą dokonujemy wszelkiego rodzaju opłat. Wycofywanie pieniądza z rynku poprzez lokowanie go w banku lub zakup papierów wartościowych, złota, jest określane tezauryzacją pieniądza. Aby pieniądz mógł pełnić funkcję pieniądza światowego, państwo musi zapewnić jego wymienialność po kursie giełdowym na świecie. Pieniądz może występować również, jako środek wymiany w transakcjach między kupującym a sprzedającym. Mamy wówczas do czynienia z wymianą pośrednią. Wyłącznym emitentem pieniądza w naszym kraju jest bank centralny.