Serwis Finansowy

Rynek papierów wartościowych

Rynek papierów wartościowych jest jednym z elementów rynku kapitałowego. Zajmuje się obrotem obligacjami i akcjami, one z kolei ułatwiają emitentowi gromadzenie środków pieniężnych w dłuższym okresie czasu. Najistotniejsze ogniwa tego rynku to emitenci papierów i inwestorzy. Emitent wypuszcza na rynek papiery wartościowe. Dąży do ich sprzedaży w celu osiągnięcia kapitału udziałowego lub pożyczkowego. Kapitał udziałowy powstaje poprzez sprzedaż akcji, natomiast kapitał pożyczkowy poprzez sprzedaż obligacji państwowych. Na rynku papierów wartościowych możemy wyróżnić rynek pierwotny i wtórny. Gdy sprzedajemy nowo wyemitowane papiery wartościowe odbywa się to na rynku pierwotnym. Natomiast na rynku wtórnym dochodzi do transakcji kupna sprzedaży pomiędzy inwestorami. Rynek wtórny pełni główną rolę na rynku papierów wartościowych. Inwestor to osoba, która posiada kapitał i decyduje się na ulokowanie go w wybranych papierach wartościowych w celu osiągnięcia korzyści finansowej. Inwestor może być czynny lub bierny. Czynny inwestor często dokonuje sprzedaży i zakupów papierów. Bierny inwestor inwestuje w bezpieczne papiery wartościowe i wybiera dłuższy okres czasu. Bardzo ważną rolę na rynku papierów wartościowych spełniają maklerzy. Są oni pośrednikami przy transakcjach kupna sprzedaży.