Serwis Finansowy

Wynagrodzenia pracowników

Wynagrodzenia pracowników są to wypłaty środków pieniężnych i świadczeń w naturze, przysługujące pracownikom. Możemy wyodrębnić wynagrodzenia osobowe, które są świadczeniem z tytułu wykonywanej pracy w oparciu o stosunek pracy, wypłacane lub wydawane w naturze pracownikom. Wynagrodzenia bezosobowe to wynagrodzenia wypłacane za pracę wykonywaną przez pracownika na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Honoraria to wynagrodzenia za prace autorskie, twórcze. Pracownicy, otrzymujący honoraria zatrudnieni są na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne wypłacane są pracownikom wykonującym określone zlecenia w transakcjach kupna lub sprzedaży. Pracownicy ci zatrudnieni są na podstawie umowy agencyjnej. Wypłaty z zysku wypracowanego w danej firmie, czyli prowizje wypłacane są kadrze kierowniczej oraz dzielone są między pozostałych pracowników, jeżeli taki zapis został zawarty w regulaminie. Funkcjonują również nagrody wypłacane z zakładowego funduszu, są to nagrody roczne, zazwyczaj trzynasta pensja. Przedsiębiorstwa są upoważnione do samodzielnego kształtowania wielkości wynagrodzenia dla zatrudnianych pracowników. Są też inne formy świadczeń dla pracowników. Są to świadczenia na rzecz wypoczynku pracownika, działalności kulturalnej, sportu.